WordPress.org

Plugin Directory

WordPress SEO plugin: Front page title & meta description

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress SEO plugin: Front page title & meta description

Cài đặt

  1. Upload frontpage-title-meta-description to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Add your title and meta description in the fields

  4. Enjoy your new frontpage title-tag and meta description for Google SERPs

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
puts a space between the header and top of page, author can look. http://www.eternalangler.net I don’t want Yoast or All in One SEO, just want a plugin that adds meta for frontpage. Just too bad this is the only one around, hopefully author can help me provide a fix…. Would love to give 5 star! It leaves some code left behind in the header ‘ ‘ waiting for a fix…
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress SEO plugin: Front page title & meta description” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp