Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Frontify

Mô tả

With the Frontify plugin for WordPress, you can easily embed your digital assets – stored, organized, and managed with the Frontify Libraries – in your WordPress content.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Frontify Media Library Image

Hỏi đáp

Where do I find further help for this plugin?

You can find detailed instructions and help in our help center

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Frontify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp