Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clicky Frontend Stats

Mô tả

It enables you to use a shortcode that looks like this:
[clickystats siteid=”” sitekey=””]

All you have to do is fill out your site ID and site key.

Cài đặt

  1. Upload the folder clicky-frontend-stats to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can now use the shortcode on a page

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the folder clicky-frontend-stats to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can now use the shortcode on a page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clicky Frontend Stats” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Made some changes in order to submit the plugin WordPress

1.0.0

  • Basic plugin functionality. Not much work has been done on the visuals yet.