Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Frontend Posts

Mô tả

Add a Shortcode

[Frontend_Post post_type="post" status="pending"]

where you want to Display Post Form.

status

  • draft
  • pending
  • publish

post_type

  • posttype name

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload frontend_posts.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('[Frontend_Post post_type="post" status="pending"]'); ?> in your templates

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Frontend Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp