Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Front End PM – WooCommerce Integration

Mô tả

Front End PM extension to integrate with WooCommerce. User can contact seller directly from product page. Option to set so that user can contact seller only after purchase.

Front End PM
WooCommerce

This two plugins need to be activated first before activating this extension.

Once activated, user can send message to seller directly from product page.
You can go to Dashboard > Front End PM > Settings > Misc > WooCommerce to set if you want your users can contact seller only after purchase. You can also set in which order statuses customer can contact seller.

More Details

Github

https://github.com/shamim2883/front-end-pm-woocommerce-integration

Ảnh màn hình

  • Product page
  • Product page without purchase
  • Settings

Cài đặt

  1. Upload “front-end-pm-woocommerce-integration” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

Can i use this plugin in my language?

Yes. this plugin is translate ready.

How to set so that customer can contact seller only after purchase?

go to Dashboard > Front End PM > Settings > Misc > WooCommerce

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Front End PM – WooCommerce Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Initial release.