Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

From Kart to Basket

Mô tả

This plugin renames Renames “cart” as “Basket”.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Hỏi đáp

Will this plugin work with any theme?

Yes! this plugin will work with any theme.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“From Kart to Basket” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

First Version