Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fripixel Crypto Quotation

Mô tả

Fripixel Crypto Quotation plugin, shows a list of crypto quotation values from Coin Market website.

Ảnh màn hình

  • This is the visual of the screenshot

Hỏi đáp

How can i insert use this plugin?

This is a shortcode plugin just follow README.md instructions.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fripixel Crypto Quotation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.