Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Freshworks Forms

Mô tả

Freshworks Forms plugin allows you to create beautiful contact forms, feedback form, subscription forms, and other types of forms for your site with just a few clicks

Our pre-built form templates and workflows make Freshworks Forms the most beginner friendly contact form plugin in the market.

You can also use Freshsales / Freshmarketer to manage the form entries inside a CRM.

Cài đặt

  1. Install Freshworks Forms either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server.
    1. Activate the plugin .
    2. Navigate to the Freshworks Forms on the side panel and click the “Add New” button
    3. Enter your email address to start building your form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Freshworks Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • A change since the previous version.