Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

French Slugs

Mô tả

Useful in french, with this plugin simple quotes (apostrophes) will be changed to dashes (-) to keep slugs readable and SEO friendly.

Before :

  • “L’équipe” > lequipe
  • “L’histoire de France” > lhistoire-de-france
  • “Suzy’s Place” > suzys-place

With this plugin :

  • “L’équipe” > l-equipe
  • “L’histoire de France” > l-histoire-de-france
  • “Suzy’s Place” > suzy-s-place

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Publish a new post to see the result

Hỏi đáp

Where are the options ?

Just enable or disable the plugin from the ‘Plugins’ menu in WordPress. Nothing is added database.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Works well with version 4.5 of WordPress. Long live this plugin and thank you to the author. Patrick
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“French Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release on WordPress.org