Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

French Accents WordPress Plugin

Mô tả

French Accents adds the majuscule accents on the text editor. Some majuscule characters such as É, È, À, Ç, œ, or Ù cannot be typed on a french keyboard. The plugin adds for each character a button in the text editor to type them.

Ảnh màn hình

  • Plugin in action at post editor section

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
I have a suggestion, a bug, or anything else

Write me an email at hereladrastel@gmail.com. I’ll answer as soon as possible.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“French Accents WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version