Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Freetobook review widget (legacy)

Mô tả

The freetobook plugin is ideal for accommodation providers looking to add online booking functionality and live reviews to their wordpress website.

To find out more and register for an account simply visit our website.
Please be aware that the freetobook reviews plugin is only suitable for accommodation providers, do not register if you are not an accommodation provider.

Cài đặt

How to manually install freetobook plugin

  1. Upload the freetobook plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enter your review widget key in the settings panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Freetobook review widget (legacy)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Security fixes and change to versioning

1.0

  • Initial release