Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Freetobook Responsive Widget

Mô tả

The freetobook plugin is ideal for accommodation providers looking to add online booking functionality to their wordpress website.

To find out more and register for an account simply visit our website.
Please be aware that the freetobook plugin is only suitable for accommodation providers, do not register if you are not an accommodation provider.

Cài đặt

How to manually install freetobook plugin

  1. Upload the freetobook plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enter your widget token and widget id in the settings panel

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Freetobook Responsive Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Update PHP syntax and required version to 5.6

1.0

  • Initial release