Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

frame-image

Mô tả

Just put frame on your picture when the mousse hover. You can choose color and width of border and padding.
When mouse on the image it change padding color.

Now you can choose the type of border

Cài đặt

Upload the frame image plugin to your blog, Activate it.
go to admin panel and choose your color.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“frame-image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp