Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Frame Breaker

Mô tả

You want people to visit your website rather than be stuck in a frame or iframe, you need this plugin.

Setup Instructions

  1. Extract frame-breaker.php into your wp-content/plugins folder (or a subfolder)
  2. Activate the plugin in WordPress
  3. Your done, drop by my website (alicious.com) and let me know any feedback.

Release History

1.0 — upgraded for HTML5 (removed script language, etc.)

0.2 — fixed erroneous character

0.1 — Initial release

Feedback

pbhj /|7 alicious D07 com

Donate

http://alicious.com/2009/frame-breaker-wordpress-plugin-removes-digg-bar-etc/ If you’re feeling kind. Thanks.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Frame Breaker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp