Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fr Custom Payment Gateway Icon for WooCommerce

Mô tả

Add or change payment gateway icons that appear on the WooCommerce checkout page.

Ảnh màn hình

  • The plugin settings
  • The icons are displayed next to the payment gateway's name

Cài đặt

  1. Upload fr-custom-payment-gateway-icon-for-woocommerce folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to WooCommerceSettingsPayments → select the payment gateway you want change its icon → enter an image URL to the Icon field.

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2021 1 reply
It does what it promises, and it's free. Thank you very much for making the plugin.
22 Tháng Ba, 2019 1 reply
Works perfectly, this should be a default feature of woocommerce!
3 Tháng Hai, 2018 1 reply
After using Fr Multi Bank Transfer Payment Gateways for WooCommerce plugin with succeed, the next I have to install this plugin (Fr Custom Payment Gateway Icon for WooCommerce) in order to make of each Bank Payment Gateway icons will appear beside the name of each bank transfer gateways/bacs on the WooCommerce CheckOut Page. Really like it because they look like become nicer and easier for customers on my site. Recommended Plugin, Thanks so much to Dev. @fahrirusliyadi 🙂
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fr Custom Payment Gateway Icon for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Add compatibility with big-fish-payment-gateway-for-woocommerce plugin.

1.1.0

  • Add @2x icon.

1.0.2

  • Add compatibility with woocommerce-gateway-amazon-payments-advanced plugin.

1.0.1

  • Clean up.

1.0.0

  • First release.