Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Forum Redirect

Mô tả

Allows you to override the default behavior of bbPress forums, linking them to an external site. Forum Redirect requires no real configuration… it simply adds a metabox to the forum edit screen allowing you to specify an override URL.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘Forum Redirect’
  3. Activate Forum Redirect from your Plugins page

From WordPress.org

  1. Download Forum Redirect
  2. Upload the ‘forum-redirect’ folder to the ‘/wp-content/plugins’ directory of your WordPress installation
  3. Activate Forum Redirect from your Plugins page

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Forum Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release