Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Formidable Anti-Spam

Mô tả

A lightweight Formidable Pro anti-spam add-on. No intrusion on the user, simply checks the time it takes to submit the form and generates an error when that time is under a certain threshold.

Requirements

  • Formidable Pro 1.7+
  • WordPress 3.7+
  • PHP 5.2+

Cài đặt

  1. Upload ‘formidable-anti-spam/’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Set your anti-spam global settings on the Formidable Global Settings page.
  4. Enable anti-spam on the Form settings page, for each form desired.

Hỏi đáp

Where is the settings page?

In a tab on the Formidable Global Settings page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Formidable Anti-Spam” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release