Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force text/xml as MIME-type in the feed

Mô tả

In the last versions of WordPress the feed can be generated as application/rss+xml, application/rss+xml, text/xml, application/atom+xml’ or application/rdf+xml

Some of these content-types are not recognized by old feed readers or some JAVA feed managers (as Jsoup) generating a validation exception.

This plugin overwrite the content-type by ‘text/xml’ used in the past.

Cài đặt

  1. Upload force-feed-contenttype folder to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force text/xml as MIME-type in the feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release