Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force User Field Registration

Mô tả

Forces new users to register additional fields. Available fields are:

  • First Name
  • Last Name
  • Nickname
  • AIM screen name
  • Yahoo IM screen name
  • Jabber/Google Talk user name

Ảnh màn hình

  • Example of the added fields

Cài đặt

Download the file and put it in your plugins directory.

Activate it.

To configure what fields are required register an account, login to the WordPress Dashboard. Then go to “Options” > “Force User Field Registration”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force User Field Registration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp