Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force Ping Display with Disqus

Mô tả

Shows Pingbacks and Trackbacks above Disqus comments.

All credit for the functionality of this plugin remains with the original creator, Marco Luthe of http://www.saphod.net
Additional credit to Scottsdale Computing (http://theitbros.com) for some formatting changes they made when posting this on their site
This was originally created as a theme modification. It has been turned into a plugin by myself, Thomas Spear.

Cài đặt

  1. Upload forceping.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where is the settings or configuration?

This plugin has no settings and requires no configuration.

What if I want to change the colors

You will have to edit the plugin manually.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force Ping Display with Disqus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release