Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force Lowercase URLs

Mô tả

Perform a 301 redirect from an uppercase URL to the lowercase version for all non-admin, non-file URLs

Cài đặt

Download and upload to a force-lowercase-urls directory inside wp-content/plugins.

Go to the plugins page and activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force Lowercase URLs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version