Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force Images Download

Mô tả

Force the download of image media files by adding the ‘forceDownload’ css class to any link.

Ảnh màn hình

  • Add the class forceDownload to the link. That’s it!

Cài đặt

  1. Upload force-images-download folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Insert a image in your content.
  4. Go to the Advanced Settings for the link you’re just created.
  5. Add the css class ‘forceDownload’ to the Advanced link option.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force Images Download” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Correction security break (thanks you Francisco Torres)

1.0.1

  • Move screeshot to asset directory

1.0

  • First version of the plugin.