footer-text

Mô tả

This plugin has been closed as of 29 Tháng Tư, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Does exactly what it says on the tin. It works with Insert Pages shortcodes as well. Thank you!
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Footer Text” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp