Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Footer header JS & CSS

Mô tả

Add scripts to the footer and header with versions and handles. Add styles to header.

Features

 • Add local and remote scripts and styles to the header and footer.
 • Add custom scripts and styles to the footer and header.
 • Change version of included scripts and styles.
 • Register with handles.
 • Easy to use.

Ảnh màn hình

 • Adding header JS and CSS listings. And adding local or remote JS and CSS files.

 • Adding footer JS listings. And adding local or remote JS files.

Cài đặt

 1. Upload footer-header-js-and-css to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Settings -> Footer header js & css
 4. Enjoy

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Footer header JS & CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1 Fixed issue registering scripts and styles with the same names

1.2 code refactoring

1.1 fixed issue with correct including scripts

1.0 plugin was written