Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Footer Contact Form

Mô tả

Contact Us plug-in which add a static contact form in footer. Supports custom Thank You page and let you add your own CSS to modify the look and feel of the footer.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Footer Contact Form plugin to your blog, Activate it. That\’s all.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Footer Contact Form plugin to your blog, Activate it. That\’s all.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Footer Contact Form” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

*Release Date – 3 February 2018

*Add contact us form in footer
*Facility to download the report
*Let you define your custom thank you page

1.0.2

*Release Date – 5 February 2018

*Let the non login user submit the form
*Improve html desgin
*Report file name