Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FooGallery Captions

Mô tả

FooGallery is great, but lacks functionality for adding gallery specific captions for each image. This plugin does the trick.

Plugs right in to FooGallery, and works out of the box.

Cài đặt

Upload the plugin to your site, activate it and you’re good to go!

Hỏi đáp

Is there magic involved?

Yes. Lots of it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FooGallery Captions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixes the stupidest fatal error ever!

1.0.0

  • Initial plugin