Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FoodParser

Mô tả

This plugin allows you to add nutrition label to a post. Just click on the pear, and copy/paste the unformatted nutritional information from Calorie Count or Google.

See http://foodparsed.com/easy-nutrition-label-plug-in/ for step by step instructions.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

  2. Create a label by clicking the pear icon in the post icon.

  3. Copy/paste nutritional information and click OK.

Hỏi đáp

How do I calculate the nutrition values of a recipe?

I recommend using Google or Calorie Count

https://www.caloriecount.com/cc/recipe_analysis.php

My nutrition facts aren’t showing up correctly.

Is the plug-in activated? Deactivating the plug-in will mangle existing nutrition info.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FoodParser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

  • Initial release