Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fonts

Mô tả

This plugin adds 2 drop down menus to your visual editor with additional sizes and fonts:

  1. A button for Styles
  2. A button for Sizes

New: You can also add your own selection of Google or Custom fonts including premium fonts, to your editor by purchasing a premium upgrade.

Gutenberg

Works with the latest version of Gutenberg

Support

New Support – Start Live Chat

Premium Upgrades:

  • Add Google fonts http://wpsites.net/wordpress-admin/add-google-web-fonts-to-your-wordpress-editor/
  • Add custom fonts http://wpsites.net/wordpress-themes/add-custom-fonts-to-the-wordpress-editor/

Ảnh màn hình

  • This is the Font Family menu

  • This is the Font Sizes menu

Đánh giá

5 Tháng Năm, 2020
I installed this plugin, and did set up a support site with documentation. Very easy to maintain.
5 Tháng Hai, 2020
very useful, more than easy to use!
5 Tháng Mười, 2019
I like this plugin. It is very easy to use and supports Serbian fonts.
Đọc tất cả 86 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp