Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FontAwesome.io ShortCodes

Mô tả

This plugin allows the easy use of the entire Font Awesome Icon-Set through ShortCodes anywhere on your site.

This plugin is in no way associated with Font Awesome

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin in your WordPress-Install
  2. Use the [fa icon=””] shotcode to add an icon

The possible values of “icon” can be found on http://fontawesome.io/icons/

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FontAwesome.io ShortCodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release