font-awesome-4-menus

Mô tả

This plugin has been closed as of 2 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

28 Tháng Hai, 2018
It works fine, and its very useful to give a good look to my website.
13 Tháng Tư, 2017
This plugin makes it super easy to add FontAwesome icons anywhere in my site.
Đọc tất cả 28 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Font Awesome 4 Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp