Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Follow Us On Social Media

Mô tả

Follow Us On Social Media allows you to add Follow Us badges your wordpress site for various social media websites like facebook, twitter, etc.

NOTE: This plugin is currently under contruction … Please stand by. If you have ideas or comments on how to make a better Follow Us plugin please post them in the review section and I would be glad to try to include them.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

  1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
  2. Search for ‘Follow Us On Social Media’
  3. Click ‘Install Now’
  4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

  1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
  2. Navigate to the ‘Upload’ area
  3. Select follow-us-on-social-media.zip from your computer
  4. Click ‘Install Now’
  5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Follow Us On Social Media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp