Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Follow Me Widgets

Mô tả

Follow social link and icon.

Support

FAQ

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the entire follow-me-widgets folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Follow Me Widgets’ in Appearance -> Widgets.

Hỏi đáp

You’ll find the FAQ on enqtran.com.

Installation Instructions
  1. Upload the entire follow-me-widgets folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Follow Me Widgets’ in Appearance -> Widgets.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Follow Me Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

For more information, see Releases

4.4.1

  • Frist version plugin