Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Folding Archives

Mô tả

The Folding Archives plugin provides a sidebar widget to display archives in a small and simple jQuery dropdown menu.
The widget allows you to select how far back to display archives ( in days ), a custom title and an option for including jQuery.

The folding animation is javascript dependant, although the widget will fallback to a basic non-animated version should javascript be disabled.

Developed by PHP Hosting Experts CatN

Ảnh màn hình

  • Customising the widget in the WordPress admin panel.
  • Styled version of the widget closed.
  • Styled version of the widget open.

Cài đặt

  1. Upload the folding-archives directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add widget through the WordPress widgets menu and customise.
  4. If jQuery is not already included in your theme tick the “Include jQuery” option in the widget options.

Hỏi đáp

Will the plugin break if javascript is disabled?

No, the plugin/widget does provide javascript fallback, although folding animation will be disabled.

Is jQuery included?

jQuery can be included through the widget options, should you not already have it included in your theme.
The option includes version 1.5.2 through Google’s CDN.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Folding Archives” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release.