Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FOLDER TO CATEGORY LINK

Mô tả

Add categories to bulk media & attachments.

Main Features

  • Add Category to Bulk Images Based on Ther Folder

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • Download and install using the built in WordPress plugin installer.
  • Activate in the “Plugins” area of your admin by clicking the “Activate” link.
  • No further setup or configuration is necessary.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FOLDER TO CATEGORY LINK” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“FOLDER TO CATEGORY LINK” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “FOLDER TO CATEGORY LINK” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.