Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

fobi chatbot

Mô tả

A plugin that allows you to easily integrate chatbots to your wordpress installation. The chatbot is powered by the technology of fobi.io which allows you to generate chatbots out of a google form.

Whether you create a contact form, a survey or a poll. The plugin provides a new, innovative way to reach your customers, by creating interactive conversations.

Not convinced? Checkout the demos to see how the plugin can be used:
Online shop feedback
Personal blog contact

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Go to the menu point ‘Settings->fobi chatbot’ to configure the plugin.

Or follow this extended guide to get started:

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Go to the menu point ‘Settings->fobi chatbot’ to configure the plugin.

Or follow this extended guide to get started:

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“fobi chatbot” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“fobi chatbot” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “fobi chatbot” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • initial release on wordpress.org