Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FM | Covid 19

Mô tả

This plugin add a corona virus banner to your website, as of the 26 March the South African Goverment issued a new regulation for website using a “.ZA” top level domain extension to include a link to the official South African corona virus hub.

This plugin makes your site compliant with this new regulation by adding the necessary link to South African covid hub at https://sacoronavirus.co.za.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the covid notice bar at the bottom of the page | The red bar at the bottom of the page
  • Changing notice bar colour in the customizer

Hỏi đáp

Can I change the Covid Bar colours?

Yes you can, once you’ve installed and activated the plugin,under the apperance menu you can click on the customize submenu item to open up the customizer, once you’ve loaded the customizer you will see a panel called covid-19 notice, in this section you will be able to change the background and text colour,

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FM | Covid 19” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • WP repository update.

1.0.0

  • Initial release / Private site release.