Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flywire for WooCommerce Multicurrency Add-On

Mô tả

For customers using the Flywire for WooCommerce Payment Gateway who have implemented code or installed a plugin to switch currencie, the Flywire for Woocommerce Multicurrency Add-On allows them to define additional portals and the currencies they support. On payer checkout, their payment will be routed to the portal corresponding to the currency selected at checkout.

Cài đặt

  1. Download the plugin through the WordPress Plugin Directory, or manually Upload /flywire-woocommerce-multicurrency/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin
  3. Navigate to the ‘Configure’ page in Settings > Flywire for WooCommerce Multicurrency and follow the instructions to configure the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flywire for WooCommerce Multicurrency Add-On” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial working version