Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IFrame Shortcode

Mô tả

Allows the insertion of code to display an external webpage within an iframe. A WYSIWYG button is included to make adding the code easy.

See the ‘Other Notes’ tab for usage information.

Usage

The tag to insert the code is:
[iframe src=”http://yoururl.com” width=”100%” height=”600″]

You can use any attribute and it will work.

Ảnh màn hình

 • TinyMCE button for adding an IFrame
 • TinyMCE popup for adding an IFrame

Cài đặt

 1. Download the plugin
 2. Unzip
 3. Copy to your ‘/wp-content/plugins’ directory
 4. Activate plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“IFrame Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0.5

May 03, 2016

 • Minor URL bugfix

1.0.4

May 03, 2016

 • Fixed asset URL 404 in the TinyMCE modal for sites installed in a subfolder

1.0.3

January 22, 2015

 • TinyMCE button fix

1.0.2

April 30, 2014

 • Style tweaks for WP 3.9

1.0.1

February 17, 2014

 • Bug fix release

1.0

September 26, 2013

 • First version released