fly-facebook-slider

Mô tả

This plugin has been closed as of 10 Tháng Ba, 2020 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
It's looking beautiful on my website. Takes no space as its hidden on the sidebar. absolutely love it.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FLY Facebook Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp