Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Floating Social Buttons

Mô tả

Floating Social Buttons Provide an easy way to add floating social sharing button.

Floating Social Buttons plugin allow to select following button.

1. Facebook Like.

2. Facebook Share.

3. Tweet.

4. Google Plus.

5. Linkedin.

6. Digg.

7. StumbleUpon.

8. Pinterest.

Floating Social Buttons having following Setting options

 1. You can choose which button to display.
 2. You can select position of button.
 3. You can hide this button on mobile device.

This is simple and perfect plugin.

Ảnh màn hình

 • Select buttons to display on website.
 • Display Setting.
 • Floating Social Buttons on site.

Cài đặt

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I Select Which button to show?

Yes

Can I Add Custom Style?

No, for now you can’t but we will provide this facility soon.

Can I choose which page to display button?

No, for now you can’t but we will provide this facility soon.

Can I Disable or hide button on mobile device?

Yes

Do the social buttons of this plugin load asynchronously?

Yes, it load asynchronously without effecting your website speed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Floating Social Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • New User Interface and design.

1.4

 • StumbleUpon social button added.

1.3

 • Facebook Share button added.

1.2

 • You can hide floating button on mobile device.

1.1

 • Added Setting link in plugin list

1.0

 • Floating Social Buttons with options