Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Floating Menu Links

Mô tả

This plugin lets you add static links as floating menu on your webpages,

Features

  • Control over your links and icons (font awesome)
  • Modify Position, Size, Unit, Color(Icon, Background, Hover) of the Menu

Cài đặt

  1. Upload the plugin and activate it (alternatively, install through the WP admin console)
  2. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  3. Start using the plugin by navigating to the Submenu “Floating Menu” in your sidebar.

Đánh giá

10 Tháng Mười, 2019
This plug-in adds a clean, simple backend under the “Settings” menu. For my personal taste this plug-in is just right: not too much features, not too little.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Floating Menu Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • WP 5.5 Update

1.1

  • Reset Icons

1.0

  • Initial Version