Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

floating bar

Mô tả

This plugin will allow to add floating bar after footer or before header.
allows to add custom bar text additional button and link to page where button click will redirect to.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“floating bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp