Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Floating Ads Bottom

Mô tả

Show floating adsense at the bottom of your visitor screen, increase adsense click with Floating Ads at the Bottom WordPress Plugin. After installing the plugin, just go to Settings > Floating Ads Bottom and input your Adsense Code.

Ảnh màn hình

  • Floating Ads at the Bottom.
  • Settings

Cài đặt

  1. Upload floating-ads-bottom folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Floating Ads Bottom to configure.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2022
I needed to add "z-index: 99999;" in the CSS generated by the plugin to work perfectly.
1 Tháng Tư, 2020
Its not working for me. Just show a glimpse on scrolling down. otherwise not.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Floating Ads Bottom” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • fix css style.

1.0.2

  • Added close button.

1.0.0

  • First Release