Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flexslider Manager

Mô tả

WordPress’ built-in Text widget is great, but it’s not all that user-friendly. Now you can use FlexSlider Space Manager to use the Tiny MCE editor that you’re familiar with to create “Slides” and organize them into “Slideshows”. You can then drop these Slideshows into any sidebar.

Cài đặt

  1. Download and activate the Space Manager
  2. Activate the Flexslider Manager plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Under the Settings menu click on “Flexslider Manager”
  4. Create a “Zone”
  5. Create a “Space”
  6. Under the Appearance menu click on “Widgets”
  7. Drag the “Flexslider Manager” widget to a sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flexslider Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial plugin creation