Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

flexo-social-gallery

Mô tả

Make your own gallery of NextGen Gallery with facebook like and comments
for each photo separately
for more and demo: http://www.flexostudio.com/flexo-social-gallery.html
The following plugins are required:
1.NextGen Gallery
2.flexo-facebook-manager

How to use

Put simply following the publication of the place where you
want to show the gallery:

[flexogallery GalleryID=’3’nav=’up’ link=’Back to Gallery’], whete GalleryID is galleryID from NextGen and
nav is the position of the navigation field images

nav assumes values ‘up’, ‘down’, ‘without’

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Download.
  2. Unzip.
  3. Upload to the plugins directory.
  4. Activate the plugin.
  5. Have a nice work.

Hỏi đáp

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“flexo-social-gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • fix some bugs
  • add option to choose count of thumbnail which show