Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flash Demo Import

Mô tả

Flash Demo Import plugin helps you to import all the themes demo with just one click. You can download the themes from 99colorthemes

Get free support

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for Flash Demo Import
  3. Activate Flash Demo Import plugin from your Plugins page.
  4. Go to the Appearance -> Flash Demo Import

Hỏi đáp

What is the plugin license?

  • This plugin is released under a GPL license.

What themes this plugin supports?

  • The plugin currently only supports 99colorthemes themes.

3. Where I can see the Settings?

Check all the available options inside Appearance > Flash Demo Import.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flash Demo Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Submitted on .org