Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flamix: Bitrix24 and WooCommerce Products Sync

Mô tả

Full exchange of products between Bitrix24 CRM and the WooCommerce eStore.

The exchange is divided into 3 parts: the exchange of a catalog with a product (catalog structure, product properties, product), price exchange and exchange of goods in warehouses.

Philosophy of work: creating and administering goods on the site, warehouse accounting and order management in the CRM.

The plugin uses the CommerceML 2.0 protocol and can be modified (Contact us if you need modifications).

👍 Plugin benefits:

 • Regular rests exchange;
 • Synchronization of the product catalog structure;
 • Synchronization of product properties;
 • Synchronization of product images;
 • Synchronization of product price;
 • Multiple site connection;
 • Personal plugin improvements and customization;
 • Tested on 15 000 products.

Try it for free!

Cài đặt

 1. Install Bitrix24 plugin to your Bitrix24 portal – https://flamix.solutions/bitrix24/warehouse/sync_products.php
 2. Copy Secret API Integration Key
 3. Install “Flamix: Bitrix24 and WooCommerce Products Sync”
 4. Insert your Bitrix24 portal domain and Secret API Integration Key
 5. Start the exchange of the products in manual mode or request the setting of automatic regular exchange.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flamix: Bitrix24 and WooCommerce Products Sync” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Flamix: Bitrix24 and WooCommerce Products Sync” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Flamix: Bitrix24 and WooCommerce Products Sync” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.