Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Counter – Flag Counter

Mô tả

Display an Javascript based Flag Counter inside an Widget.
Adjustable Javascript Code.
Up to 500 of your last Visitors with their City and Country,
visited Page and referring Page.
Alternatively, display the Countries with Visitors Numbers.
More Information at http://www.flags.es

You can also get an Flag Counter for your Website not running WordPress at http://www.flags.es, easy to create and setup.

If you like the Flag Counter please rate it at https://wordpress.org/plugins/flag-counter-widget/
Thank you 🙂

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in Network Admin
  3. Put the Widget into your Template at Admin Menu -> Appearance -> Widgets

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Counter – Flag Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp