Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fixed image all Position drag and Drop

Mô tả

Fixed Images Position is a Tool to drag and drop images to left, right, top, bottom, corner, can be used for different purpose, important aspects can be defined for social share, User Post advertise , sponsor’s small adverts with any size for example (25*25), feedback button , live chat button etc..
Credits – Web Services
Credits – Free HTML Bootstrap Themes

Check demo here : Drag and Drop Positions DEMO

Ảnh màn hình

  • Backend
  • frontend

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Plugins >> Add Fixed Images
  4. Add new item and drop and drop to any six positions.

Hỏi đáp

I dont know coding. can i use the plugin ?

Yes. You dont have any coding knowledge to use the plugin

Is the plugin contain any ad?

No, the plugin does not show any ad.

How many faq area can i create ?

There is no limit, you can create unlimited.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fixed image all Position drag and Drop” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Initial Release