Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fixed Adjacent Post

Mô tả

Usage:

 • get_fixed_previous_post( $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_previous_post()
 • get_fixed_next_post( $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_next_post()
 • get_fixed_adjacent_post( $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_adjacent_post()
 • get_fixed_adjacent_post_rel_link( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_adjacent_post_rel_link()
 • fixed_adjacent_posts_rel_link( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of adjacent_posts_rel_link()
 • fixed_adjacent_posts_rel_link_wp_head()

  • instead of adjacent_posts_rel_link_wp_head()
 • fixed_next_post_rel_link( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of next_post_rel_link()
 • fixed_prev_post_rel_link( $title = '%title', $in_same_term = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of prev_post_rel_link()
 • get_fixed_previous_post_link( $format = '« %link', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_previous_post_link()
 • fixed_previous_post_link( $format = '« %link', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of previous_post_link()
 • get_fixed_next_post_link( $format = '%link »', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_next_post_link()
 • fixed_next_post_link( $format = '%link »', $link = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $taxonomy = 'category' )

  • instead of next_post_link()
 • get_fixed_adjacent_post_link( $format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' )

  • instead of get_adjacent_post_link()
 • fixed_adjacent_post_link( $format, $link, $in_same_cat = false, $excluded_terms = '', $previous = true, $taxonomy = 'category' )

  • instead of adjacent_post_link()

Cài đặt

 1. Upload the fixed-adjacent-post folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Then you can use the above functions in your themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fixed Adjacent Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • The first version.